Acasă » Despre Programul de Master

Despre Programul de Master

Programul masteral în sănătate ocupațională este unic în București – singurul alt program similar din România se desfășoară în cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Programul este acreditat pe filieră academică de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

Este de asemenea acreditat pe filieră profesională de COPSI (Colegiul Psihologilor din România) pentru domeniul Psihologia Muncii și Serviciilor.

Disciplinele și activitățile didactice prevăzute în program sunt în acord cadrului general EuroPsy, care poate asigura accesul deschis pe piața serviciilor de psihologie în spațiul european.

 

Oportunități profesionale

      Din punct de vedere profesional, în cadrul programului, accentul este pus  pe capacitatea masteranzilor de a se dezvolta în direcția consultanței profesionale. Deși cunoștințele și competențele dezvoltate pe parcursul programului sunt fără doar și poate utile și în cadrul muncii de cabinet (pentru aceia dintre studenți care sunt psihologi și care vor să își desfășoare munca în cadrul unui cabinet de psihologie), accentul este pus pe transformarea studenților în consultanți, care au capacitatea de a dezvolta, a vinde clienților și a derula cu succes programe de anvergură în domeniul organizațional.

       Din punct de vedere științific, accentul este pus pe capacitatea masteranzilor de a-și dezvolta spiritul critic și gândirea științifică. Informația prezentată este de ultimă oră, cu bibliografie recentă, din reviste științifice de top și de obicei în limba engleză. Masteratul beneficiază de o bibliotecă virtuală comprehensivă, pe propriul său site web (www.occupationalhealth.ro), cu sute de cărți și articole relevante. Lucrarea de absolvire este o lucrare de cercetare empirică. Masteratul este parte comună din inițiative ale APIO (Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională) și ale altor asociații de profil. Masteratul este puternic conectat cu școala doctorală a universității din București pe această rută, a cercetării științifice de top.

Oportunitățile ulterioare absolvirii

         Pentru psihologi: Masteratul oferă o specializare excelentă în domeniul resurselor umane în general și în mod special într-una din ramurile cele mai atractive ale HR-ului (sănătate ocupațională). Oferă de asemenea nu o specializare în teorii psihologice asociate cu domeniul ocupațional, ci în practica resurselor umane.

       Pentru cei care provin din alte formări academice decât psihologia: O bază teoretică solidă a științelor comportamentale care stau la baza domeniului resurselor umane, în general și în special competențe din domeniul psihologiei, aplicabile în activitatea lor de HR.