Acasă » Admitere

Admitere

Atenție!

Având în vedere situația pandemiei de COVID-19, există posibilitatea ca examenul de admitere pentru anul universitar 2021-2022 să nu fie susținut în maniera clasică, descrisă mai jos.

Deși încă nu a fost luată o hotărâre oficială legată de examenul din anul universitar 2021-2022, vă recomandăm să consultați prevederile stabilite pentru examenul de admitere din anul universitar 2020-2021, cu mențiunea că acestea pot avea strict rol de reper.

Update 27.02.2021

Pe site-ul FPSE au fost publicate Precizări pentru admitere, domeniul Psihologie – studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2021.


Evaluarea constă într-o probă orală. Mai jos găsiți detalii privind proba respectivă:

Proba urmărește evaluarea cunoștințelor de specialitate, a abilităților academice și a abilităților specifice domeniului, pe baza subiectelor teoretice și analizei unui studiu de caz / test situațional (identificarea problemei, conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau model, raționament aplicativ). Examenul presupune extragerea unui bilet și răspunsul la cerințele enunțate.

Fiecare participant va extrage un bilet ce va include titlul și abstractul unor articole celebre din domeniul psihologiei organizaționale și a sănătății ocupaționale. Articolele sunt în engleză. După ce va extrage biletul, participantul va avea un anumit timp să citească abstractul și apoi să prezinte în fața comisiei despre ce este vorba în acel abstract cu posibilitatea de a lega informația din articol cu alte cunoștințe pe care participantul le deține din domeniu (ex.: dacă informația este aplicabilă sau pur teoretică, dacă sunt alte teorii care acoperă sau completează informația din abstract, etc.).

Evaluarea se focalizează pe spiritul critic al participanților și capacitatea de a integra informația cu restul cunoștințelor.

Puteți accesa 3 cărți utile și țintite pe domeniile evaluate aici.

 

Întrebările comisiei vizează:
– Cunoștințe de specialitate – 5 puncte: concepte și modele teoretice (tematica de licență),
– Abilități specifice domeniului – 3 puncte: conceptualizarea cazului/ situației (pe baza cunoștințelor acumulate la studii de licență),
– Abilități academice – 1 punct: verificarea unor informații despre abilitățile academice (rezultate academice, produse academice, implicare în sarcini profesionale și academice, servicii, nivelul înțelegerii textelor științifice redactate în engleză, etc.).

Nota 1. Baremul este stabilit în acord cu Cadrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (Competențele în Domeniul Psihologiei) (RNCIS – Psihologie)
Nota 2. Se acordă 1 punct din oficiu; nota de admitere la master este min. 7.

Tematică orientativă*: descarcă aici.

*Notă: Cunoștințele de specialitate sunt acele cunoștințe achiziționate pe parcursul studiilor de licență în domeniul de specialitate. Sursele de documentare sunt acele surse indicate pentru învățare la examenele de specialitate pe parcursul studiilor de licență din cadrul universității în care candidatul a urmat cursurile.

Consultă și site-ul Facultății de Psihologie și Științele Educației pentru a fi la curent cu posibilele schimbări.