Acasă » Despre Programul de Master » Cadre didactice

Cadre didactice

Conf. Univ. Dr. Andrei Ion

– Coordonator SOPRU –

Conf. Univ. Dr. Andrei Ion

Andrei Ion este expert în identificarea și evaluarea talentelor, acesta coordonând peste 400 de proiecte în diverse domenii de business. Este Profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București și membru al European Association of Psychological Assessment, International Test Commission și Association of Industrial and Organizational Psychology. A publicat numeroase lucrări de specialitate în cele mai prestigioase publicații din domeniu: European Journal of Psychological Assessment, International Journal of Selection and Assessment, Journal of Counseling Psychology, iar interesele sale de cercetare vizează importanța diferențelor individuale la locul de muncă.

Disciplină predată: Metodologia Cercetării

Descriere generală:

Acest curs vizează transferul unor informații despre teoriile, modelele și practicile relevante derulării activităților de cercetare fundamentală sau aplicativă. Cursul conține prelegeri, studii de caz și activități individuale orientate către formarea unor deprinderi esențiale pentru construirea și implementarea unor cercetări în diferite domenii ale psihologiei. Acest curs prespune parcurgerea unor texte (studii empirice, studii teoretice, capitole din cărți sau manuale). O mare parte din articolele sau manualele propuse pentru studiu vor fi disponibile în limba engleză. Cea mai mare parte a cursurilor implică prelegeri și dezbateri tematice.

Obiectivele cursului:

Acest curs vizează familiarizarea studenților cu toate etapele relevante pentru construirea și implementarea unei cercetări: identificarea temelor de cercetare, alegerea și construirea design-ului de cercetare, argumetarea introductivă și fundamentarea ipotezelor, comunicarea rezultatelor. În cadrul acestui curs vor fi dobândite deprinderi esențiale nu numai pentru construirea unor cercetări, ci și pentru facilitarea înțelegerii rezultatelor cercetării moderne în psihologia organizațională. Astfel, acest curs va permite actualilor studenți să deruleze eficient cercetări în cadrul programelor formale de studiu (studii de licență, master, doctorat) și viitorilor practicieni să își calibreze practicile și metodele de lucru în funcție de cele mai relevante rezultate științifice.

Vezi CV și listă publicații.


Lector Univ. Dr. Andreea Butucescu

– Îndrumător SOPRU –

Lector Univ. Dr.  Andreea Butucescu

Andreea Butucescu este doctor în evaluare organizațională și educațională, fiind înscrisă în prezent în cadrul unui program de studii postdoctorale. Este lector universitar în cadrul Universității din București și are o pregătire solidă în domeniul evaluării, cu peste 12 ani de experiență în consultanță educațională și proiecte organizaționale de evaluare.

Andreea a câștigat numeroase premii și burse pentru performanță științifică, iar în prezent este membru al comitetului director a mai multor asociații și jurnale științifice. Interesele sale de cercetare includ percepția corectitudinii în procesele de evaluare, bunele practici în evaluare și sănătatea ocupațională.

Andreea este în prezent editor-șef în cadrul Jurnalului Studia Doctoralia și în comitetul editorial al Jurnalului Psihologia Resurselor Umane. Totodată, este critic științific în cadrul mai multor jurnale internaționale precum International Journal of Selection and Assessment; Social Justice Research Journal; Journal of Psyhoeducational Assessment; Cognition, Brain, Behavior. An interdisciplinary journal.

Vezi CV și listă de publicații.


Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu

Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu

Dragoș Iliescu este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, unde conduce și școala doctorală. Pe lângă cariera sa academică a fost activ în consultanță de-a lungul ultimilor 20 de ani, fiind implicat sau conducând un număr de proiecte importante legate de testarea și evaluarea psihologică și educațională, în contexte comerciale sau guvernamentale, în Europa, Asia, Africa și America de Sud. Interesele sale de cercetare se grupează în jurul a două mari domenii: psihologia aplicată în context ocupațional și în probleme de capital uman și testarea și evaluarea psihologică și educațională (cu o componentă interculturală puternică).

Dragoș Iliescu a servit în diverse capacități oficiale pentru un număr de asociații profesionale naționale și internaționale; este fostul Președinte (Past-President) al International Test Commission (ITC) și actualul Președinte al Diviziei 2 (Evaluare Psihologică și Educațională) al Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată. Este Editor-Șef al European Journal of Psychological Assessment și este autor a peste 100 de articole științifice, capitole de carte și cărți, printre altele fiind coordonator, împreună cu alți prestigioși colegi, al volumului premiat internațional ”International Handbook of Testing and Assessment”, publicat în 2016 la Oxford University Press și autorul monografiei ”Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations”, publicat în 2018 la Cambridge University Press.

Vezi CV și listă de publicații.


Lector Univ. Dr. Șerban Zanfirescu

Lector Univ. Dr. Șerban Zanfirescu

Șerban Zanfirescu este lector universitar în cadrul Departamentului de Psihologie și Științe Cognitive, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. În 2020, Șerban a câștigat o bursă postdoctorală în Africa de Sud, în cadrul departamentului de Psihologie Industrială, Stellenbosch University, experiență ce s-a extins sub forma unei colaborări active cu personalul academic din
Stellenbosch.

A publicat cercetări în jurnale internaționale precum Current Psychology, Personality and Individual Differences, Journal of Research in Personality și Social Psychology of Education, precum și cercetări în alte jurnale de prestigiu (African Journal of Psychological Assessment și Psihologia Resurselor Umane). În prezent, Șerban colaborează într-un proiect transcultural ce investighează efectele practicilor HR
asupra angajaților.

Totodată, Șerban este psiholog clinician și psihoterapeut înregistrat la Colegiul Psihologilor din România și este format în școala de terapie cognitiv-comportamentală. Experiența sa de psihoterapeut l-a determinat să demareze un proiect de intervenții cognitiv-comportamentale în ameliorarea simptomelor asociate comportamentului adictiv la locul de muncă (din engl. workaholism).

Materie predată:

  • Patologia comportamentului organizațional

Vezi CV și listă de publicații.


Lector Univ. Dr. Filip Popovici

Lector Univ. Dr. Filip Popovici

Materii predate:

  • Etică și integritate academică

Vezi CV și listă de publicații.


Lector Univ. Dr. Adrian Gorbănescu

Lector Univ. Dr. Adrian Gorbănescu

Materii predate:

  • Evaluarea sănătății în mediul organizațional
  • Statistici multivariate

Vezi CV și listă publicații.


Lector Univ. Dr. Bogdan Oprea

Lector Univ. Dr. Bogdan Oprea

Bogdan Oprea este lector la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, și la Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Predă cursuri de psihologie organizațională, psihologia sănătății ocupaționale și dezvoltarea competențelor de conducere a echipelor. Are 7 ani de experiență în proiecte de consultanță în domeniul resurselor umane și psihologiei aplicate, atât în mediul public, cât și în sectorul privat. Este membru activ al asociațiilor profesionale din țară și din străinătate din domeniul psihologiei industrial-organizaționale (Society for Industrial and Organizational Psychology, European Association of Work and Organizational Psychology și Asociația de Psihologie Industrial-Organizațională).

A publicat cercetări în jurnale internaționale din domeniu (European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Career Development, Career Development International) și este referent pentru o serie de astfel de jurnale (Current Psychology, The International Journal of Human Resource Management, Team Performance Management).

Materii predate:

  • Intervenții pentru promovarea sănătății ocupaționale
  • Managementul conducerii și performanței de grup

Vezi CV și listă publicații.


Lector Univ. Dr. Andreea Petruș

Lector Univ. Dr. Andreea Petruș

Materii predate:

  • Dezvoltarea competențelor emoționale în organizație

Vezi CV și listă publicații.


Conf. Univ. Dr. Ioana Podina

Conf. Univ. Dr. Ioana Roxana Podina

Dr. Ioana Podina este psiholog și conf. univ. dr. la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE), Universitatea din București (UB), iar începând cu anul 2018 este abilitată în calitate de conducător de doctorat (https://doctorat.fpse.unibuc.ro/ioana-podina/).

Dr. Podina este psihoterapeut certificat internațional de Institutul Albert Ellis (New-York, USA) în psihoterapie cognitiv-comportamentală, respectiv certificat național de către Colegiul Psihologilor din România. În prezent coordonează primul Laborator de Științe Cognitive Clinice (FPSE, UB) (http://laboratorstiintecognitiveclinice.ro). De asemenea, este președintele comisiei pe cercetare din cadrul prestigioasei asociații internaționale de psihoterapie Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) și reprezentant pe România al Society for Psychotherapy Research (SPR)

Principalele sale interese de cercetare vizează dezvoltarea de intervenții psihoterapeutice științifice bazate pe tehnologie, iar în acest sens în calitate de director de proiect a dezvoltat aplicația SIGMA (PNII-RU-TE-2014-4-2481, “SIGMA: O aplicație mobilă, integrativă, cu elemente de joc terapeutic pentru managementul greutății la adulții tineri”). Dr. Podina utilizează în cercetarea ei metode meta-analitice, modele longitudinale multinivelare și evaluare ecologică periodică (engl. ecological momentary assessment)

Este autoarea a o serie de articole științifice și capitole de carte publicate în jurnale/edituri de prestigiu internațional precum Wiley, Springer sau Elsevier. A publicat în repetate rânduri în Clinical Psychology Review (FI: 9.57), unul dintre jurnalele de top dintre ale psihologiei şi științelor sociale și cel mai prestigios jurnal de psihologie clinică.

Disciplină predată: Consiliere Psihologică în Context Organizaţional urmăreşte să pună bazele abilităţilor de consiliere pe un format validat sţiinţific, de tip cercetător-practician (engl., scientist-practitioner). Conţinutul disciplinei este organizat pe formatul paradigmei cognitiv-comportamentale (engl., Cognitive Behavioral Therapy, CBT), oferind cunoştinţe teoretice (ex., modelul ABC cognitiv) şi practice (ex., ascultarea activă) specifice acestei paradigme. Prin focusarea pe mecanismele acţiunii în CBT, disciplina conferă abilităţile de consiliere necesare pentru abordarea unei plaje de probleme ce variază de la dificultăţi în comunicarea asertivă până la reacţii de stres, anxietate sau depresie la locul de muncă.

Vezi CV și listă publicații.


Lector Univ. Dr. Ioana David

Lector Univ. Dr. Ioana David

Ioana David este lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității din București. De-a lungul carierei sale de 15 ani atât în domeniul academic, cât și în cel al resurselor umane, a dezvoltat proiecte ce țin de psihologia muncii și organizațională (în special training, executive search, diagnoză organizațională), psihologia consumatorului și comunicare strategică în publicitate, evaluare și testare psihologică. Este autoare și coautoare a peste 20 de articole și capitole în volume colective pe teme legate de psihologia resurselor umane, psihologie cognitivă aplicată, metodologie de cercetare a psihologiei reclamei, psihologia mass-media, testare psihologică. A susținut cursuri și seminarii în domeniul psihologiei și în cel al antropologiei-sociologiei la nivel licență și masterat. A derulat proiecte de consultanță în resurse umane, proiecte de training, testare și evaluare psihologică, diagnoză organizațională, head hunting, consiliere în carieră, dar și de consultanță în strategii de comunicare în publicitate și branding. Este membră a Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională și a Colegiului Psihologilor din România. Domeniile de interes pentru cercetare sunt: reprezentarea și organizarea cunoștințelor/ procesarea informațiilor, psihologia religiilor, evaluare și testare psihologică, diagnoză și intervenție organizațională, comportamentul consumatorului.

Discipline predate:

Cursul “Diagnoză organizațională” circumscrie contextul teoretic necesar gestionării proiectelor de diagnoză în context organizațional, în special a problemelor legate de sănătatea ocupațională. Se urmărește familiarizarea atât cu conceptele pozitive și negative ce definesc influențele asupra stării de sănătate a angajaților și a companiilor cât și cu metodologia de studiu caracteristică intervențiilor organizaționale. Caracterul aplicativ al cursului urmărește, pe lângă dezvoltarea unor competențe de cercetare și formarea unor abilități practice necesare activităților de consultanță.

Cursul “Managementul performanței individuale și organizaționale” vizează dezvoltarea unei perspective de ansamblu asupra factorilor ce influențează o performanță profesională sustenabilă și sănătoasă. Accentul este pus astfel, atât din punct de vedere conceptual cât și al exemplificărilor practice, pe aspectele legate de sănătatea ocupațională care au un impact asupra performanței la locul de muncă. Se urmărește dobândirea cunoștințelor și formarea abilităților necesare procesului de construire și implementare a sistemelor de management și apreciere a performanțelor precum și a realizării de evaluări a eficienței acestor sisteme.

Vezi CV și listă publicații.