Acasă » Despre Programul de Master » Cadre didactice

Cadre didactice


Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu

Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu

Dragoș Iliescu este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București. Este un proeminent specialist în psihologie organizațională și măsurare psihologică, cu o solidă activitate academică și experiență practică, având o largă recunoaștere în comunitatea internațională de specialitate. Este autor și co-autor a peste 80 de lucrări publicate în jurnale și cărți de specialitate și, de asemenea, autor și co-autor a peste 70 de lucrări prezentate la conferințe științifice internaționale. Dragoș Iliescu a avut activități intensive de consultanță în sute de proiecte în cursul ultimilor 15 ani, în principal fiind concentrat pe proiecte de resurse umane. Are o experiență temeinică și ca antreprenor: este unul din membrii fondatori ai grupului Psyence, care reunește o serie de servicii comerciale în aria psihologiei aplicate.

Este fostul președinte al APIO (Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională) și Președinte viitor (President-Elect) al ITC (International Test Commission). Este și membru al altor asociații profesionale internaționale: SIOP (Society for Industrial-Organizational Psychology), EAWOP (European Association for Work and Organizational Psychology), IAAP (International Association of Applied Psychology) și ISSS (International Society for the Scientific Study of Subjectivity).

Este membru al echipelor editoriale ale revistelor Psihologia Resurselor Umane, (publicația oficială a Asociației Române de Psihologie Industrială și Organizatională), Operant Subjectivity (publicația oficială a International Society for the Scientific Study of Subjectivity) și Bollettino di Psicologia Applicata (Italian Journal of Applied Psychology).

Vezi CV și listă de publicații.


Prof. Univ. Dr. Eugen Avram

Prof. Univ. Dr. Avram Eugen

Prof. Univ. Dr. Eugen Avram este directorul Departamentului de Psihologie din anul 2012, titular în departament din anul 2003. A finalizat studiile universitare la Facultatea de Psihologie/ Universitatea Bucureşti (1998-2002) (şef al promoţiei 2002), apoi a urmat 3 mastere (Psihologie organizaţională şi economică – 2002-2004; Managementul sistemului de sănătate – 2005-2006; Psihoterapii cognitiv-comportamentale – 2005-2007). Este doctor în psihologie din anul 2008 (teza: „Contribuții cu privire la elaborarea unui model explicativ-interpretativ al caracterului”, coordonatori: Prof. Dr. Mielu Zlate, Prof. Dr. Mihai Golu). De asemenea, este colaborator (cu contract din anul 2005 – prezent) la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni, clinicile Neurochirurgie III, I, V unde desfășoară activitate clinică și de management (membru în nucleul de calitate).

Discipline predate:

Managementul conducerii și performanţei de grup

Obiectiv: formarea cunoștințelor, abilităților de lucru (evaluare și intervenție) în aria leadership-ului și în domeniul managementului resurselor umane cu funcții de conducere.

Competențe și joburi: absolvenții cursului vor căpăta competențe pentru activități precum: recrutarea și selecţia managerilor; evaluarea managerială, consulanţă managerială, coaching managerial, training managerial, cercetare leadership, elaborare de metodologii și instrumente de evaluare a conducerii, inițierea de proiecte de cercetare sau dezvoltare în domeniul leadership-ului, managementul conducerii.

Managementul riscului și siguranța ocupațională

Obiectiv: formarea cunoștințelor, abilităților de lucru (evaluare și intervenție) în domeniul sănătății și a riscului în muncă.

Competențe și joburi: absolvenții cursului vor căpăta competențe pentru funcții de conducere sau operaționale în organisme sau structuri de sănătate și siguranță ocupațională (SSO): în aria consultanței psiho-organizaționale, în aria sistemului de management OHSAS 18001, în aria SSM.

Vezi CV și listă de publicații.


Conf. Univ. Dr. Violeta Rotărescu

Conf. Univ. Dr. Violeta Rotărescu

Absolventă a Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie în anul 1996, Violeta Rotărescu a devenit astfel licențiată în psihologie, după care a absolvit, pe rând, Programul de Master în Psihodiagnostic și Psihoterapie (1997), doctoratul în psihologie (2004) și Programul de Postdoctorat în Psihiatrie Medico-Legală (2013).

„Îmi împart preocupările de cercetare în două direcții, ambele dragi mie: memoria autobiografică și tulburările de personalitate.

Referindu-mă acum la cea de-a doua, acum câțiva ani am început să fiu preocupată de modul în care organizarea disfuncțională a dimensiunilor de personalitate influențează relațiile interumane de la locul de muncă, manifestarea abilităților și performanța organizațională. Sunt interesată să înțeleg: ce anume stă în spatele disfuncționalităților de personalitate, care sunt condițiile de mediu organizațional care facilitează, respectiv inhibă, comportamentele disfuncționale, care este relația dintre disfuncționalitatea personalității și performanță (individuală și de grup), precum și care ar fi modalitățile cele mai eficiente de evaluare a acestor tipuri de personalități? O direcție interesantă de lucru a apărut în 2013, odată cu propunerea unui model dimensional de evaluare a personalității în DSM-V (APA, 2013), pentru care nu sunt raportate suficiente date experimentale.”

Despre cursul de Patologie a Comportamentului Organizațional

Cursul își propune să treacă în revistă principalele abordări teoretice ale disfuncționalităților comportamentale în mediul organizațional, precum și modalități practice de evaluare și ameliorare/ soluționare a acestora, cu impact asupra funcționării de ansamblu a organizației. Abordăm subiecte precum stresul ocupațional, personalitatea disfuncțională, comunicarea și bullying-ul, absenteismul și demotivarea prin scurte treceri în revistă ale teoriei, exerciții practice și studii de caz.

Finalitatea este o mai bună înțelegere a patologiei organizaționale și creșterea numărului de opțiuni de intervenție ale viitorului absolvent al programului de master.

Vezi CV și listă de publicații.


Conf. Univ. Dr. Coralia Sulea

Conf. Univ. Dr. Coralia Sulea

Coralia Sulea este conferenţiar în cadrul Departamentului de Psihologie al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara, specialist în sănătate ocupaţională, domeniu în care îşi desfăşoară activităţile de cercetare‑predare şi în care se bucură de recunoaş­tere din partea comunităţii ştiinţifice. Alături de colegii săi, a pus bazele unui program masteral în domeniul sănătăţii ocupaţionale, cu predare în limba engleză, primul şi singurul de acest fel din România. Este redactor‑şef al revistei Psihologia Resurselor Umane, membră a grupului de cercetare în psihologia sănătăţii ocupaţionale de la Universitatea de Vest din Timişoara şi cer­cetător asociat al Departamentului de psihologie organizaţională al Universităţii din Leuven (Belgia). Este membră a European Association for Work and Organizational Psychology, European Academy of Occupational Health Psychology şi are o experienţă de peste zece ani în consultanţă organizaţională şi dezvoltarea resurselor umane. Domenii de interes: comportamentele contraproductive din organizaţii, confortul psihologic al angajaţilor şi insecuritatea la locul de muncă.

DISCIPLINA: Teorii în psihologia sănătății ocupaționale

Principalele obiective ale disciplinei urmăresc dobândirea de cunoștințe referitoare la teoriile și modelele din PSO, precum și înțelegerea aplicabilității teoriilor în practica și cercetarea PSO. De asemenea, în cadrul acestei discipline se urmărește dezvoltarea de competențe în evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologia sănătății ocupaționale. În cadrul cursului se va pune accent pe legătura dintre teorii și concepte cheie ale PSO (ex., stres, burnout, insecuritatea postului, confort psihologic) pentru o înțelegere cât mai bună a legăturii dintre teorie și practică.

DISCIPLINA: Intervenții în domeniul sănătății ocupaționale

Principalele obiective ale disciplinei urmăresc cunoașterea conceptelor cheie din psihologia sănătății ocupaționale, a predictorilor și a consecințelor acestora, precum și înțelegerea principiilor și metodelor de diagnoză și intervenție din PSO. De asemenea, în cadrul acestei discipline se urmărește dezvoltarea de competențe în proiectarea și realizarea intervențiilor organizaționale bazate pe dovezi științifice (ex., stimularea implicării în muncă a angajaților – work engagement; gestionarea interacțiunilor disfuncționale și a comportamentelor contraproductive; strategii de prevenție a burnout-ului).

Vezi CV și listă de publicații.


Lector Univ. Dr. Camelia Crișan

Lector Univ. Dr. Camelia Crișan

Camelia Crișan este doctor in sociologie, lector universitar și titulara cursului, Formare profesională, training și coaching. Pe lângă activitatea de la catedră, Camelia este implicată în proiecte ale unor organizații neguvernamentale și în consultanță. Astfel, ea a activat în Grupul de lucru pe training al inițiativei Global Libraries aparținând Fundației Bill și Melinda Gates, a coordonat departamentul de formare al Programului Național BIBLIONET (www.biblionet.ro)  și este Directorul executiv al Fundației PROGRESS (www.progressfoundation.ro). Interesele de cercetare ale Cameliei sunt: inovația socială și educația prin tehnologie (e.g. povestiri digitale), responsabilitatea socială corporativă și intervenții educaționale pentru dezvoltarea organizațiilor. Camelia are o bogată activitate de consultanță, acordând asistență Bibliotecii Naționale a României, Bibliotecii Naționale a Columbiei, IREX din SUA, VAKE Mediatheca din Georgia precum și altor companii și instituții din România. Camelia a participat la conferințe profesionale și academice și a publicat lucrări la edituri științifice din România și străinătate. Camelia este susținătoarea educației inclusive, de tip organic – după modelul promovat de Sir Ken Robinson, în care talentele fiecărui student sunt recunoscute, potențate și fructificate.

Vezi CV și listă publicații.


Lector Univ. Dr. Andrei Ion

Lector Universitar Dr. Andrei Ion

Andrei Ion este lector în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității din București. Interesele sale științifice gravitează în jurul selecției de personal și a evaluării personalității. Lucrările științifice publicate, precum și teza de doctorat au fost centrate pe domeniile menționate anterior. Andrei Ion este membru al Society for Industrial and Organizational Psychology, al European Association of Psychological Assessment și al International Test Commission. Pe lângă activitatea academică, Andrei Ion este Managing Director al companiei 42 Organizational Assessment, reprezentantul exclusiv al grupului CEB-SHL în Romania și Serbia.

Disciplină predată: Metodologia Cercetării

Descriere generală:

Acest curs vizează transferul unor informații despre teoriile, modelele și practicile relevante derulării activităților de cercetare fundamentală sau aplicativă. Cursul conține prelegeri, studii de caz și activități individuale orientate către formarea unor deprinderi esențiale pentru construirea și implementarea unor cercetări în diferite domenii ale psihologiei. Acest curs prespune parcurgerea unor texte (studii empirice, studii teoretice, capitole din cărți sau manuale). O mare parte din articolele sau manualele propuse pentru studiu vor fi disponibile în limba engleză. Cea mai mare parte a cursurilor implică prelegeri și dezbateri tematice.

Obiectivele cursului:

Acest curs vizează familiarizarea studenților cu toate etapele relevante pentru construirea și implementarea unei cercetări: identificarea temelor de cercetare, alegerea și construirea design-ului de cercetare, argumetarea introductivă și fundamentarea ipotezelor, comunicarea rezultatelor. În cadrul acestui curs vor fi dobândite deprinderi esențiale nu numai pentru construirea unor cercetări, ci și pentru facilitarea înțelegerii rezultatelor cercetării moderne în psihologia organizațională. Astfel, acest curs va permite actualilor studenți să deruleze eficient cercetări în cadrul programelor formale de studiu (studii de licență, master, doctorat) și viitorilor practicieni să își calibreze practicile și metodele de lucru în funcție de cele mai relevante rezultate științifice.

Vezi CV și listă publicații.


Lector Univ. Dr. Ioana Podina

Lector. Univ. Dr. Ioana Roxana Podina

Dr. Podina Ioana Roxana este Lector. Univ. Dr. afiliat Universității din București şi Cercetător Ştiinţific afiliat Universităţii Babeș-Bolyai (UBB). Interesele principale de cercetare ale dnei Dr. Podina vizează dezvoltarea de intervenţii validate ştiinţific mediate de tehnologie (engl. e-Health interventions). În congruenţă cu aceste interese, Dr. Podină coordonează, în prezent, un grant de cercetare focusat pe intervenții mediate de tehnologie (e-Health) pentru managementul greutăţii (PNII-RU-TE-2014-4-2481, “SIGMA: O aplicatie mobilă, integrativă, cu elemente de joc terapeutic pentru managementul greutăţii la adulţii tineri”).

Disciplină predată: Consiliere Psihologică în Context Organizaţional urmăreşte să pună bazele abilităţilor de consiliere pe un format validat sţiinţific, de tip cercetător-practician (engl., scientist-practitioner). Conţinutul disciplinei este organizat pe formatul paradigmei cognitiv-comportamentale (engl., Cognitive Behavioral Therapy, CBT), oferind cunoştinţe teoretice (ex., modelul ABC cognitiv) şi practice (ex., ascultarea activă) specifice acestei paradigme. Prin focusarea pe mecanismele acţiunii în CBT, disciplina conferă abilităţile de consiliere necesare pentru abordarea unei plaje de probleme ce variază de la dificultăţi în comunicarea asertivă până la reacţii de stres, anxietate sau depresie la locul de muncă.

Vezi CV și listă publicații.


Asist Univ. Dr. Ioana David

Asist. Univ. Dr. Ioana David

Ioana David este asistent universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității din București. De-a lungul carierei sale de 15 ani atât în domeniul academic, cât și în cel al resurselor umane, a dezvoltat proiecte ce țin de psihologia muncii și organizațională (în special training, executive search, diagnoză organizațională), psihologia consumatorului și comunicare strategică în publicitate, evaluare și testare psihologică. Este autoare și coautoare a peste 20 de articole și capitole în volume colective pe teme legate de psihologia resurselor umane, psihologie cognitivă aplicată, metodologie de cercetare a psihologiei reclamei, psihologia mass-media, testare psihologică. A susținut cursuri și seminarii în domeniul psihologiei și în cel al antropologiei-sociologiei la nivel licență și masterat. A derulat proiecte de consultanță în resurse umane, proiecte de training, testare și evaluare psihologică, diagnoză organizațională, head hunting, consiliere în carieră, dar și de consultanță în strategii de comunicare în publicitate și branding. Este membră a Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională și a Colegiului Psihologilor din România. Domeniile de interes pentru cercetare sunt: reprezentarea și organizarea cunoștințelor/ procesarea informațiilor, psihologia religiilor, evaluare și testare psihologică, diagnoză și intervenție organizațională, comportamentul consumatorului.

Discipline predate:

Cursul “Diagnoză organizațională” circumscrie contextul teoretic necesar gestionării proiectelor de diagnoză în context organizațional, în special a problemelor legate de sănătatea ocupațională. Se urmărește familiarizarea atât cu conceptele pozitive și negative ce definesc influențele asupra stării de sănătate a angajaților și a companiilor cât și cu metodologia de studiu caracteristică intervențiilor organizaționale. Caracterul aplicativ al cursului urmărește, pe lângă dezvoltarea unor competențe de cercetare și formarea unor abilități practice necesare activităților de consultanță.

Cursul “Managementul performanței individuale și organizaționale” vizează dezvoltarea unei perspective de ansamblu asupra factorilor ce influențează o performanță profesională sustenabilă și sănătoasă. Accentul este pus astfel, atât din punct de vedere conceptual cât și al exemplificărilor practice, pe aspectele legate de sănătatea ocupațională care au un impact asupra performanței la locul de muncă. Se urmărește dobândirea cunoștințelor și formarea abilităților necesare procesului de construire și implementare a sistemelor de management și apreciere a performanțelor precum și a realizării de evaluări a eficienței acestor sisteme.

Vezi CV și listă publicații.


MBA Cristian Popescu

Cristian Popescu, Director HR

Cristian Popescu are peste 20 de ani de experiență în management, dintre care 18 ani concretizați în experiența leadership-ului în diferite organizații din Europa, Orientul Mijlociu și India. Experiența în muncă este înalt structurată atât în organizații precum P&G și ProTV cât și în mediile de lucru antreprenoriale (Regional Distributors și Genpact).

Obiectivele cursului „Consiliere și consultanţă organizaţională” sunt să ajute studenții în următoarele direcții:

  • Să poată explica principalele concepte de consultanță organizațională
  • Să cunoască câteva modalități de abordare a unei persoane de răspundere dintr-o organizație pentru a-i oferi servicii de consultanță
  • Să își dezvolte abilitățile de cercetare, evaluare și sinteză în ce privește teoria organizațională
  • Să înțeleagă principalele tipuri de probleme de resurse umane cu care se confruntă o organizație, explorând o varietate de situații practice
  • Să cunoască câteva unelte și modele de rezolvare a problemelor prin consultanță
  • Să știe cum să măsoare eficacitatea și eficiența proceselor de resurse umane
  • Sa își dezvolte abilitățile de prezentare, facilitare și dezbatere.

Vezi CV.